E-mail:
solveig@lchfhalsa.se  
Fax:
031-44 77 19
Tfn:
031-44 77 19
Mobil:
0733-40 30 91
Synemansvägen 10 A
433 41 Partille

    

Medelvärdet på gruppens blodfetter före och efter 8 veckor med LC-HF kost.

Höga triglycerider ökar risken för hjärt – kärlsjukdomar.

Triglycerider sänks alltid vid intag av LC – HF kost.

 

<<  Föregående               |                Nästa >>